Kontaktujte nás

Milí zákazníci, v prípade akýchkoľvek otázok, alebo pripomienok nás kontaktujte prostredníctvom:


-kontaktného formulára
-na e-mailovej adrese: ekohracky@ekohracky.com
-na tel.čísle 0911 332 033 (v pracovné dni od 8.00 do 12.00)
-alebo na našej facebookovej stránke Ekohračky

Kontaktné údaje
Mgr. Katarína Hurdichová Ekohračky
Vydumanec 12034/73
080 01 Prešov

IČO: 51 274 752

DIČ: 1086485444

Bankové spojenie:
ČSOB: SK51 7500 0000 0040 2535 3919
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
Československá obchodná banka, a.s
so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Osobný odber v Prešove:
(po predchádzajúcej dohode – pričom tovar je zaplatený vopred prevodom)
Registrácia:
Okresný úrad Prešov
č. živnostenského registra 750-49786

Orgán dozoru:
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj,
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1. Tel. č.:051/7721 597, e-mai.:pr@soi.sk

Kontaktný formulár